Vítej, Host. Prosím přihlaš se nebo se zaregistruj.
únor 24, 2019, 04:57:12
Domů Domů Domů Domů Domů Nápověda Vyhledávání Kalendář Přihlásit Registrovat
Novinky: *** Czech & Slovak Scirocco Community na FACEBOOKu    http://www.facebook.com/groups/154400737973987/

SCIROCCO fórum  |  Servis  |  Rady a návody (Moderátor: horan)  |  Téma: Veteránské SPZ 0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Tisk
Autor Téma: Veteránské SPZ  (Přečteno 9740 krát)
speed
majitel MK1
Global Moderator
registrovaný uživatel
*****
Offline Offline

Pohlaví: Mužské
Příspěvků: 12336


........mik mik...........

263583545
WWW Email
« kdy: říjen 18, 2011, 08:11:36 »

dokument platný od 1. 1. 2010 


MEZINÁRODNÍ TECHNICKÝ KODEX FIVA 2010
Schválené a platné znění

OBSAH
1. ÚVOD
2. DEFINICE
3. TERMINOLOGIE
4. VŠEOBECNÉ ZÁSADY
5. TECHNICKÁ KLASIFIKACE VOZIDLA
6. ROZDĚLENÍ HISTORICKÝCH VOZIDEL DO VĚKOVÝCH KATEGORIÍ
7. URČENÍ DATA VÝROBY A VĚKOVÁ KLASIFIKACE
8. PRŮKAZ IDENTITY FIVA
9. OSTATNÍ

Pozn. 1: Při použití technického kodexu FIVA se ujistěte, zda máte jeho nejnovější vydání.


1. ÚVOD

Technický kodex definuje HISTORICKÉ VOZIDLO v duchu FIVA, stanoví pravidla pro klasifikaci HISTORICKÝCH
VOZIDEL do různých skupin a popisuje požadavky, podle nichž může FIVA vystavit IDENTIFIKAČNÍ KARTU
FIVA.
IDENTIFIKAČNÍ KARTA FIVA
- shrnuje veškeré informace o vozidle předané majitelem a překontrolované FIVA jakožto nezávislou institucí
a na základě toho identifikuje vozidlo a úroveň jeho zachovalosti v čase inspekce jakož i vypovídá o známé
historii vozidla a jeho možných modifikacích.
- Tyto informace registruje v příslušné databázi, zaznamenává a ochraňuje technickou a obecnou známou
historii dochovaného vozidla ku prospěchu světového motoristického dědictví.
- Se používá při akcích pořádaných pod hlavičkou FIVA a dále může být použita majiteli k jiným jejich
vlastním účelům.
- Všeobecným cílem je zachovat a udržovat v pojízdném stavu všechna silniční vozidla, spadající do
věkových kategorií FIVA.

2. DEFINICE

- FIVA definuje historické vozidlo jako mechanicky poháněné silniční vozidlo:
- které je minimálně 30 let staré
- které je uchováváno a udržováno v historicky věrném stavu
- které NENÍ užíváno ke každodenní přepravě
- a které je z těchto důvodů součástí našeho technického a kulturního dědictví

3. TERMINOLOGIE

- HISTORICKÉ VOZIDLO
Za historické vozidlo je považováno takové vozidlo, které splňuje podmínky obsažené v definici FIVA.
- OBDOBÍ
Obdobím vzniku vozidla se rozumí časový úsek, v němž bylo vozidlo běžně používáno. Z tohoto důvodu
může být definice tohoto časového úseku pro různá vozidla a různé země odlišná.
- DOBOVÁ SPECIFIKACE
Tímto se rozumí standardní specifikace vozidla dodávaná výrobcem až do uvedení nového modelu.
- VÝROBCE
Fyzická nebo právnická osoba, která vlastní práva na konstrukci/návrh, výrobu, montáž a propagaci vozidla
na trhu.
- KOPISTA (VÝROBCE KOPIE)
Fyzická nebo právnická osoba (nikoliv VÝROBCE), který vyrobil mimo OBDOBÍ vozidlo, které je kopií
HISTORICKÉHO VOZIDLA.

4. VŠEOBECNÉ ZÁSADY

- Historické vozidlo budiž udržováno a užíváno řádným, ekologicky šetrným způsobem a uchováváno a
užíváno stejným způsobem, jako v období svého vzniku.
- Modernizace, úpravy nebo jiné změny oproti původnímu stavu, obvyklému v OBDOBÍ jsou nepřípustné a
principiálně musí být omezeny na takové změny, které jsou vyžadovány úřady, nebo na úpravy z důvodu
invalidity či jinak omezené schopnosti majitele nebo řidiče tak, aby bylo zajištěno bezpečné užívání
historického vozidla na silnici. Takovéto úpravy musí být provedeny v duchu OBDOBÍ vzniku vozidla
takovým způsobem, aby vozidlo mohlo být vráceno zpět do historicky původního stavu.
- Modifikace, úpravy a změny musí být zdokumentovány takovým způsobem, aby bylo možno v budoucnu
kýmkoliv odhalit, jak se vozidlo liší od originálního stavu.
Tato informace musí být zaznamenána na straně 4 Identifikační Karty FIVA.

5. TECHNICKÁ KLASIFIKACE VOZIDLA

5.1 Definice vozidla:

- Typ A – STANDARDNÍ
Jedná se o historické vozidlo odpovídající standardní specifikaci, tak jak bylo dodáváno VÝROBCEM.
Mohou být povoleny nepodstatné, kosmetické změny odpovídající OBDOBÍ, stejně jako typické
příslušenství, které bylo v v OBDOBÍ na trhu.
- Typ B – DOBOVĚ UPRAVENÉ
Jedná se o vozidlo speciálně postavené nebo upravené v OBDOBÍ pro specifické účely, svým způsobem
typické a tím oprávněně historicky cenné.
- Typ C – KOPIE a REPLIKA
KOPIE je kopie historického vozidla, zhotovená mimo OBDOBÍ KOPISTOU (VÝROBCEM KOPIE), s
použitím nebo bez použití dílů podle specifikace odpovídající OBDOBÍ, kopírující určitý konkrétní model.
Takovéto historické vozidlo musí být zřetelně označeno aby bylo jasné, že jde o KOPII. Název historického
vozidla bude tvořit kombinace jmen KOPISTY (VÝROBCE KOPIE) a VÝROBCE a dále modelu, jehož je
vozidlo KOPIÍ (Příklad: Smith, Bugatti, Type 35).
REPLIKA musí splňovat stejné shora uvedené podmínky, ale od kopie se liší tím, že byla vyrobena
výrobcem originálního vozidla.
Vozidla kategorie KOPIE a REPLIKA budou datována datem svého dohotovení. (např. 11/2009)
- Typ D – UPRAVENO MIMO OBDOBÍ
HISTORICKÉ VOZIDLO s prověřenou identitou, které bylo upraveno ze své původní podoby mimo OBDOBÍ
způsobem typickým v daném OBDOBÍ a za použití součástí podle specifikace v OBDOBÍ obvyklé.
- Typ E – VÝJIMKY
HISTORICKÉ VOZIDLO s prověřenou identitou, které bylo upraveno ze své původní podoby mimo OBDOBÍ
za použití součástí nebo technologií, nedostupných v daném OBDOBÍ. Takovéto vozidlo musí mít i v tomto
případě původní rám/šasí nebo platformu a karoserii podle DOBOVÉ specifikace pro daný model. Mohou
být použity maximálně dvě podsestavy, odlišné od původní specifikace:
o motor
o převody
o kola
o přední odpružení/ řízení
o zadní odpružení
(Úpravy mohou být provedeny v současné době. Takovéto úpravy nemají vliv na datování vozidla.

5.2 SKUPINY ZACHOVALOSTI – PŮVODNOSTI VOZIDLA
- Skupina 1 – ORIGINÁLNÍ
Konkrétní Historické vozidlo ve stavu v jakém bylo původně vyrobeno, nepozměňované a s minimálně sešlé
věkem.
- Skupina 2 - AUTENTICKÉ
Konkrétní Historické vozidlo ve stavu, ve kterém se dochovalo při svém užívání, nikdy nerestaurované,
zachovalé v originální specifikaci, se známou historií a v originálním, věrohodně opotřebeném stavu. Běžně
opotřebitelné díly mohou být nahrazeny díly odpovídajícími dobové specifikaci. Opravy laku, pokovení a
čalounění jsou povoleny.
- Skupina 3 – RENOVOVANÉ
Konkrétní Historické vozidlo známé identity, úplně nebo částečně rozebrané, zrepasované a znovu
smontované. Povoleny jsou pouze malé odchylky od specifikace VÝROBCE z důvodu nedostupnosti dílů
nebo materiálů. Originální díly od původního výrobce by měly být použity všude, kde jsou k dispozici,
mohou být ale nahrazeny jinými stejné specifikace. Interiér, exteriér a vnější zpracování musí být provedeny
co možná nejblíže DOBOVÉ specifikaci.
- Skupina 4 - ZNOVU VYSTAVĚNÁ
Ke stavbě mohou být použity díly z jednoho nebo více vozidel stejného typu a modelu, co nejvěrněji podle
originální specifikace výrobce. Originální díly od původního výrobce by měly být použity všude, kde to je
možné, mohou být ale nahrazeny jinými stejné specifikace. Interiér, exteriér a vnější zpracování musí být
provedeny co možná nejblíže dobovému provedení.

6. ROZDĚLENÍ VOZIDEL DO VĚKOVÝCH KATEGORIÍ

Pro účely akcí FIVA jsou vozidla zařazována do následujících kategorií:
- Třída A (Ancestor) Vozidla vyrobená do 31. prosince 1904
- Třída B (Veteran) Vozidla vyrobená mezi 1. lednem 1905 a 31. prosincem 1918
- Třída C (Vintage) Vozidla vyrobená mezi 1. lednem 1919 a 31. prosincem 1930
- Třída D (Post Vintage) Vozidla zhotovená mezi 1.lednem 1931 a 31. prosincem 1945
- Třída E (Post War) Vozidla postavená mezi 1. lednem 1946 a 31. prosincem 1960
- Třída F Vozidla postavená mezi 1. lednem 1961 a 31. prosincem 1970
- Třída G Vozidla postavená mezi 1.lednem 1971 a věkovým limitem FIVA dle § 1.1 (pro rok 2011 je tento limit 30let  tzn. 1981  - Speed)

7. URČENÍ VÝROBNÍHO DATA

- Skutečnosti, které je třeba brát v úvahu při stanovování výrobního data vozidla nebo jeho částí by měly
vycházet z jakýchkoliv dostupných informací nebo dokumentace, majících vztah k předmětnému vozidlu
nebo k jiným vozidlům stejné značky, modelu a typu. Je třeba podložit toto dokumenty a údaji jako je číslo
podvozku, rámu nebo motoru, výrobní čísla, údaji o registraci, dokumenty potvrzující datum prodeje nebo
dodávky, atd.
- Zodpovědnost za předložení nezbytné dokumentace bude vždy ležet na majiteli vozidla.
- Za určení data výroby vozidla zodpovídá Národní autorita (ANF) země, v níž majitel předmětné vozidlo
zaregistroval.
- Vozidlo, jehož datum výroby bylo určeno Národní autoritou, bude normálně akceptováno jinými FIVA členy.
Maximum informací musí být přitom vyžádáno, pokud je to nutné, od jiných Národních autorit, které jsou
povinny k tomuto účelu svou příslušnou dokumentaci poskytnout buď Národní autoritě ( nebo Technické
komisi).
- Dojde-li při určování data výroby ke sporu mezi majitelem vozidla a Národní autoritou, nebo mezi Národními
autoritami samotnými, může být záležitost předložena Technické komisi FIVA k rozhodnutí po zaplacení
stanoveného poplatku. Rozhodnutí Technické komise FIVA je konečné.

8. PRŮKAZ IDENTITY FIVA

- FIVA může vydat na základě žádosti Průkaz identity vozidlům, které splňují požadavky FIVA Technického
kodexu.
- Průkaz identity FIVA je uznávací dokument, vydaný Národní autoritou k identifikaci schváleného
zachovalého historického vozidla na základě inspekce vozidla pracovníkem FIVA nebo jeho zástupcem.
Průkaz identity je a zůstává majetkem FIVA po celou dobu. Jeho platnost je 10 let anebo do doby změny
majitele vozidla.
- V zemi, v níž je Národní autorita, podává majitel vozidla, registrovaného v této zemi, žádost o Průkaz
identity této Národní autoritě. Formulář žádosti tvoří přílohu A tohoto Technického kodexu FIVA. Národní
autorita nemůže vydat Průkaz identity pro vozidlo, registrované v jiné zemi.
- V zemi, v níž není Národní autorita, podává majitel vozidla v této zemi registrovaného žádost o Průkaz
identity Technické komisi FIVA.
- Člen přidruženého klubu FIVA, jemuž Národní autorita odmítla vystavení Průkazu identity, se může odvolat
proti tomuto odmítnutí u mezinárodní Technické komise FIVA, která může delegovat svého zástupce do
národní subkomise. Zůstane-li záležitost nevyřešena, lze se odvolat k Odvolacímu výboru, který za účelem
definitivního rozhodnutí jmenuje Hlavní komise (General Committee).
- Průkaz identity FIVA je dokument, uvedený v příloze B tohoto Technického kodexu FIVA.
- FIVA, její národní zástupci nebo federací FIVA jmenovaný zmocněnec mohou Průkaz identity FIVA kdykoli
odebrat. Odebraný Průkaz musí být ihned vrácen vydávající autoritě s uvedením důvodu odebrání.
Technická komise FIVA může rozhodnutí Národní autority ve věci Průkazu identity FIVA zrušit.

9. RŮZNÉ

Jakákoli další ustanovení nebo rozhodnutí, přijatá a publikovaná Mezinárodní technickou komisí FIVA po vydání
tohoto Technického kodexu , musí být považována za jeho součást.
« Poslední změna: Prosinec 18, 2014, 15:07:54 od speed » Zaznamenáno

Scirocco MK1 75  2.0 GTi  16V   9A
ex Scirocco MK2  1.8   8V   DX   - = dárce orgánů = -
Mitsu Galant  97´ 2.0 16V  (LPG) žralok
Toyota Yaris mk1 1,0 "zlaťák"

Jestli se v tym Sciroccu zabiješ, tak mi nechoď na oči !!!!  Martina
Stran: [1] Nahoru Tisk 
SCIROCCO fórum  |  Servis  |  Rady a návody (Moderátor: horan)  |  Téma: Veteránské SPZ « předchozí další »
Skočit na:  


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!